Ks. Proboszcz Czesław Kaliszan
Konta budowy parafii 51 1020 4649 0000 7302 0054 0831
Ks. Wikariusz Piotr Towarnicki
Parafia Świętej
Faustyny Kowalskiej
ul. Stanisława Konarskiego 17
Słupsk 76-200
tel. 512 896 887
W związku z sytuacją epidemiczną Ks. Biskup wydał zarządzenia:

- ograniczenie liczby wiernych do 1 osoby na 20 m²

-udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:

a-osobom w podeszłym wieku;

b-osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);

c-osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;

d-osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.

-odwołane zostają wszystkie spotkania z dziećmi i ministrantami w salkach. Spotkania ewentualnie mogą odbywać się w kościele

-zawieszone zostają wszystkie spotkania wspólnot parafialnych w salkach

-do Komunii św. podchodzimy w rzędach tak ci którzy przyjmują komunię na rękę jak i ci którzy przyjmują komunię do ust. Zachowujemy między sobą odstęp

-Msze św. i nabożeństwa, które odprawiane są w kościele pozostają bez zmian.